Diş Dostu Kurumsal Üyelik

Diş Dostu Derneği 2010’da Türkiye Kalite Derneği’nin Ulusal Kalite Hareketini imzalayarak, kliniklerin sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda, diş kliniklerinin koruyucu hekimlik uygulamalarını çoğaltarak hem de eğitimlerin yaygınlaştırılmasını sağlayarak ülkemizde ağız ve diş sağlığının geliştirilmesi için bilgi, destek ve güç birliği içerisinde bulunmayı hedeflemektedir.

Diş Dostu Derneği’ne Kurumsal Üye Klinik Olmak

 

Diş Dostu Derneği Türkiye nüfusunun ağız ve diş sağlığını iyileştirmek için gönüllüleri ile çalışmalar yürüten kar amacı gütmeyen bir dernektir. Amacı çürüksüz nesiller yetişmesidir.

Diş Dostu Kurumsal Üye Klinikler “Diş Dostu Derneğinin bir üyesi olarak bu ortak hedefi desteklerler.

Diş Dostu Kurumsal Üye Klinikler halkı, beslenme ve ağız hijyeni arasındaki ilişkiler ve diş çürüğün

ün önlenmesi konusunda gönüllü olarak eğitirler.

Klinik Lideri ve ekibi “Diş Dostu Kurumsal Üye Klinik” programına katılarak, uluslararası otoritelerce ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) ve Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen minimum hijyen ve sterilizasyon koşullarına uyacağını, diş çürüklerinin önlenmesi için koruyucu önlemleri alacağını ve her hastasını diş sağlığının korunması için bilgilendireceğini ve Diş Dostu Derneği’nin özel olarak oluşturulan bilgi paylaşım ağına dahil olacağını yazılı ve sözlü olarak beyan eder.

 

Diş Dostu Kurumsal Üye Kliniklerin Özellikleri Nelerdir?

  • Diş Dostu Kurumsal Üye Klinik, koruyucu ve önleyici diş hekimliği uygular.
  • Kliniğinde minimum hijyen kriterlerinin ve sterilizasyonu sağlar. Diş Dostu Derneği tarafından verilen “Minimum Hijyen ve Sterilizasyon Ölçütleri”’ne uyar, iyileştirmeye açık alanlarını saptar ve sürekli gelişmeye açık olur.
  • Diş Dostu Kurumsal Üyelik belgesini hastanın göreceği yere asar ve bilgilendirme yapar.
  • Diş Dostu Derneği’nin düzenlediği sterilizasyon ve hijyen kontrolü eğitimlerine katılır.
  • Diş Dostu Kurumsal Üye Klinikler, diş hekimi öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla mentor ve menti programına katılabilir.

 

Diş Dostu Klinik Olabilmenin Aşamaları Nelerdir?

1. Diş Dostu Derneği, örnek Kalite El Kitabını ve kliniğin uyması gereken minimum hijyen ve sterlizasyon kriterlerini PDF olarak kliniğe ulaştırır.

2. Diş Dostu Derneği, çevrimiçi olarak klinik sorumlu personeline süreci açıklayan yönlendirmeleri yapar.

3. Klinik en fazla 1 ay içerisinde, Diş Dostu Derneği tarafından verilecek “Minimum Hijyen ve Sterilizasyon Ölçütleri ”ne uyup uymadığını kontrol ederek gerekli düzenlemeleri sağlar. Güçlü yanlarını tespit eder, iyileştirmeye açık alanlarını hızlıca tamamlar.

4. : İsteyen klinikler Diş Dostu Derneği’nin organize ettiği ve önerdiği denetleme firması tarafından denetlenebilirler. Diş Dostu Derneği; denetleme firması olarak Tükiye Akredite Kurumu tarafından onaylı PCA firması ile çalışmaktadır.

5. Bu sürede, Diş Dostu Derneği’nden gönüllü Diş hekimleri ve diş hekimi haberleşme ağı sayesinde soru sorabilir, bilgi alabilir.

6. Diş Dostu Derneği, aşamaları tamamlayan kliniğe Diş Dostu Derneği Kurumsal Üye Klinik belgesini gönderir.

 

Diş Dostu Kurumsal Üye Klinikler Logoyu Nerelerde ve Nasıl Kullanabilirler?

  • Diş Dostu Kurumsal Üyelik logosunu; önlüklerinde, broşürlerde ve kartvizitlerinde kullanabilir, web sitelerinde ve sosyal medya mecralarında yayınlayabilir.
  • www.disdostu.org web sayfamızda ‘Diş Dostu Kurumsal Üyelik’bölümünün altında yer alan ‘Kurumsal Üye Klinikler’ bölümünde kliniklerin kendi yönetiminde bulunan sayfaları yer almaktadır. Bu sayfada klinikler, tanıtım yazısı, hekimleri, klinik fotoğrafları ve adreslerini paylaşarak, tüketici ile buluşma fırsatı yakalayabilmektedir.
  • Diş Dostu Dergisi’nde yer alan yazılar, öncelikle Diş Dostu Kurumsal Klinik üyelerinden alınmaktadır.

Diş Dostu Kurumsal Üye Klinik Yıllık Aidatları

 

2024-2025 yılı için 1-3 unit arası büyüklükteki klinik için kurumsal üyelik aidatı 10.500,- TL, 4-6 unit arası klinik için kurumsal üyelik aidatı 12.000,- TL, 7-10 unit arası klinik için kurumsal üyelik aidatımız ise 15.000,- TL’dir. Diğer detaylar için derneğimizle iletişime geçebilirsiniz.