Diş Dostu Onaylı Klinik Nasıl Olunur?

Diş Dostu logosu  sadece sakız, bonbon , diş macunu, diş fırçası gibi ürünler değil diş hekimi klinikleri için de kaliteyi belgeleyen bir marka niteliğinde.

Diş Dostu Kalite Belgesi,  bulunduğu ağız ve diş sağlığı muayenehaneleri ve kliniklerinde verilen hizmetin uluslararası kabul görmüş hijyen ve koruyucu hekimlik kuralları çerçevesinde denetlendiğini ve uygun olduğunu ifade etmektedir. Dünyada ilk kez ağız ve diş sağlığı klinikleri “Diş Dostu Onaylı Kalite Belgesi” ile tanışıp, akreditasyon sürecine girmişlerdir.

Toplam Kalite Yönetimi

 Müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, ürün veya hizmet kalite gereksinimlerinin, sistematik bir yaklaşımla ve tüm çalışanların katkıları ile sağlanması olarak özetlenebilir. Toplam Kalite Yönetimi; uzun dönemde müşterilerin tatmin olmasını başarmayı, kendi personeli ve toplum için yararlar elde etmeyi amaçlar ve kalite üzerine yoğunlaşır. “Diş Dostu Onaylı Klinik Projesi” bu olguyu benimseyerek yola çıkmıştır.

Diş Dostu Derneği Türkiye Kalite Derneği (KALDER ) üyesi ve “Ulusal Kalite Hareketi Kararlılık Sürecini” imzalayan ilk ve tek Ağız ve Diş Sağlığı Sivil Toplum Kuruluşudur.

Diş Dostu Yönetim Sistemi El Kitabı

ISO 9001:2008 yönetim sistemi baz alınarak ağız ve diş sağlığı kliniklerine uyarlanarak yazılmış olan, Diş Dostu Yönetim Sistemi El Kitabı klinik yönetimi için bir Rehber niteliği taşımaktadır. Tüm prosedürlerin yer aldığı el kitabının yanı sıra proje içeriğinde bulunan hijyen talimatları PVC kaplamalı olarak verilmektedir.

Logo Kullanımı

Diş Dostu Logosu uluslararası hukuk çerçevesinde korunmuş bir markadır. Sadece lisans sözleşmesi ile kullanılabilir. Kullanım ticari olmayan bir şekilde, firma evraklarında, reklamlarında, halkla ilişkiler çalışmalarında, klinik içerisinde kullanılabilir.

Değerlendirme Süreci

Diş Dostu Onaylı Klinik Projesine dahil olmak isteyen klinikler ile Diş Dostu Derneği arasında İngilizce ve Türkçe olarak iyi niyet ve lisans sözleşmesi yapılır.

Kurumsal üyelik aidatının yarısı geri verilmemek üzere derneğe ödenir. Sözleşme tarihinden başlayarak en geç 3 ay içerisinde Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş PCA Sertifikasyon firması , kliniğin hazır olduğu bir gün ve saat belirleyerek kliniği değerlendirmek amacıyla ziyaret gerçekleştirir.

PCA tarafından sunulan değerlendirme raporu Diş Dostu tarafından değerlendirilerek kliniğe bilgi verir. Klinik belgelendirme öncesinde varsa, iyileştirmeye açık alanlarını yeniden düzenleyerek kanıtlarını derneğe ve denetim kuruluşuna iletmelidir. Tarafsız denetleme kuruluşu gerekli gördüğü takdirde, takip denetimini gerçekleştirir. Diş Dostu Onaylı Kalite Belgesi’ni almaya hak kazanan klinik, Diş Dostu Yönetim Kurulu kararı ile kurumsal üyeliğe kabul edilir ve logoyu kullanmaya başlar.  Kalite belgesi ile birlikte ücretin geri kalanı derneğe ödenir. Bir sonraki denetleme periyoduna (her yıl)  kadar klinik belgeyi ve logoyu dernek tarafından belirlenen kurallara uygun olarak kullanır. Tüm bu kurallar sözleşmede belirtilmiştir.

Diş Dostu Onaylı Kalite Belgesi ile Klinikler  Nasıl Fark Yaratabilirler?

  • Diş Dostu Onaylı Kalite Belgesi’ne sahip olan Diş Dostu Onaylı Klinik Üyeleri, Uluslararası kalite markası Diş Dostu Logosu’nu kartvizit, önlüklerinde ve broşürlerde kullanma, web sitelerinde yayınlanama hakkına sahip olurlar.
  • Hijyen kontrolünün; asistanlarınız tarafından bir düzen şekline getirilmesinin tüm aşamaları kolayca uygulanabilmektedir.
  • www.disdostu.org web sayfamızda ‘Diş Dostu Marka’ bölümünün altında yer alan ‘Üye Klinikler’ bölümünde kliniklerin kendi yönetiminde bulunan sayfaları yer almaktadır. Bu sayfada klinikler, tanıtım yazısı, hekimleri, klinik fotoğrafları ve adreslerini paylaşarak, tüketici ile buluşma fırsatı yakalayabilmektedir.
  • Diş Dostu Dergisi’nde yer alan yazılar, öncelikle Diş Dostu Onaylı Klinik üyelerinden alınmakta, proje üyesi oldukları vurgulanmaktadır.

Blogger Günleri:

Diş Dostu Derneği; Diş Dostu klinikleri ve verdikleri hizmetleri, günümüzde son derece popüler olan sosyal medya yoluyla tanıtmak için ‘blogger günleri’ düzenlemektedir. Etkinliğin amacı ziyaretçilere ve onların yoluyla tüm annelere koruyucu bakımın ağız ve diş sağlığındaki önemini vurgulamaktır.

Etkenlik kapsamında, ebeveynleri birçok konuda bilgilendiren, takipçileri tarafından ilgiyle okunan, sosyal medyada yüksek takipçisi olan blog yazarları Diş Dostu kliniklerde ağırlanmaktadır. Davetliler, kliniğin diş hekimi  tarafından ağız-diş sağlığı ve koruyucu bakım konusunda bilgilendirilirler ve sorularına yanıtlar alırlar. Etkinliğin sonunda  bloglarında ve diğer sosyal medya sayfalarında etkinliği ve aldıkları bilgileri takipçilerini de bilgilendirmek adına paylaşırlar. Böylece on  binlerce kişi, Diş Dostu onaylı klinik ve bu kliniklerin hizmetleri konusunda bilgilendirilmiş olurlar.

Ayrıca blog yazarları instagram ve facebook canlı yayınlarında Diş Dostu klinik üyesi diş hekimleri ile röportajlar yaparak takipçilerinin sorularını yanıtlarlar.

Diş Dostu Derneği, diş hekimleri ile halkı bu yolla buluşturarak ve ağız ve diş bakımı konusundaki bilinçlendirmeye yönelik misyonunu gerçekleştirmiş olur.